• avatar
  CONEIXES LA TAULA DE PRESÈNCIA DE SABADELL? Sabadell és la pionera d'aquest nou projecte de l'Escola Pia:… 23 d'abril de 2018 - 22:45

Cursos PFI

Auxiliar en imatge personal: perruqueria i estètica

Ofereix formació professional inicial d’auxiliar d’imatge personal. Es combina la formació amb l’atenció al públic. Escola Pia subscriu convenis de col·laboració amb empreses del sector.

 • Preparar els equips i realitzar operacions d’atenció i acomodació del client en condicions de qualitat, seguretat i higiene
 • Preparar els equips, rentar i condicionar el cabell i cuir cabellut
 • Realitzar tècniques de neteja i condicionament dels cabells i cuir cabellut
 • Realitzar muntatges per als canvis de forma temporal i permanents i inici del pentinat
 • Aplicar tècniques de color i descoloració del cabell
 • Serveis auxiliars d’estètica
 • Atenció al client
 • Formació bàsica en prevenció de riscos laborals

Auxiliar d’imatge personal: perruqueria i estètica

Certificat de Professionalitat: IMPQ0108 Serveis auxiliars de perruqueria

Auxiliar de pastisseria i de fleca

Ofereix formació d’auxiliar en operacions bàsiques de pastisseria i de fleca. L’alumnat pot practicar amb diversos càterings i accions de cara al públic.

 • Realitzar tasques de suport a la recepció i preparació de les matèries primeres
 • Manejar equips i instal·lacions per a l’envasament, condicionament i empaquetat de productes alimentaris, seguint instruccions de treball de caràcter normalitzat i dependent
 • Realitzar tasques de suport a l’elaboració, tractament i conservació de productes alimentaris
 • Manipular càrregues amb carretons elevadors
 • Realitzar les operacions auxiliars de recepció, col·locació, manteniment i expedició de càrregues al magatzem de forma integrada a l’equip
 • Operacions bàsiques de pastisseria
 • Formació bàsica en prevenció de riscos laborals

Auxiliar de pastisseria i de fleca

Certificat de Professionalitat: INAD0108 Operacions auxiliars d’elaboració en la indústria alimentària

Auxiliar de fontaneria, calefacció i climatització

Ofereix formació d’auxiliar en operacions bàsiques de muntatge i manteniment d’instal·lacions electrotècniques en edificis, així com en la instal·lació de canonades, en el muntatge o desmuntatge d’aparells sanitaris, radiadors i aparells de climatització.

 • Realitzar la instal·lació de canonades, preparant, tallant i unint tubs per a la conducció d’aigua i desguassos
 • realitzar operacions bàsiques d’instal·lació i manteniment d’aparells sanitaris, radiadors i aparells de climatització d’ús domèstic
 • Operacions de muntatge d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió i domòtiques en edificis
 • Formació bàsica en prevenció de riscos laborals

Auxiliar de fontaneria, calefacció i climatització

Certificat de Professionalitat: IMAI0108 Operacions de fontaneria calefacció-climatització domèstica