Cursos PFI

Auxiliar en imatge personal: perruqueria i estètica

Ofereix formació professional inicial d’auxiliar d’imatge personal. Es combina la formació amb l’atenció al públic. Escola Pia subscriu convenis de col·laboració amb empreses del sector.

 • Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)
  •  Preparació de l’Entorn Professional
  •  Rentat i Canvis de Forma del Cabell
  •  Canvi de Color del Cabell
  •  Serveis Auxiliars d’Estètica
  •  Atenció al Client
  •  Projecte Integrat
  •  Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals
  •  Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)

   

  Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)

  •  Estratègies i Eines de Comunicació
  •  Entorn Social i Territorial
  •  Estratègies i Eines Matemàtiques
  •  Incorporació al Món Professional

   

  Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40 hores)

  Inclouen:

  Qualificació professional completa: IMP022_1: Serveis auxiliars de perruqueria

 

⚠ A partir del 23/24, aquest perfil professional se substituirà per ‘Auxiliar de perruqueria i estètica (PFI IP03)’, segons la Resolució EDU/148/2023, de 18 de gener.

Els canvis afecten únicament els mòduls de formació professional específica, que passaran a ser:

 • Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)
  •  Preparació de l’Entorn Professional
  •  Rentat i Canvis de Forma del Cabell
  •  Canvi de Color del Cabell
  •  Serveis Auxiliars d’Estètica >> Estètica de mans i maquillatge social
  •  Atenció al Client >> Fonaments de màrqueting i venda en imatge personal
  • Tallada recta bàsica – NOU!
  • Estilisme masculí bàsic – NOU!
  •  Projecte Integrat
  •  Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals
  •  Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)

Obtenció del certificat de professionalitat:

IMPQ0108 Serveis auxiliars de perruqueria, que emet l’Administració laboral.

9.00 a 12.00 i 12.30 a 14.30
Els horaris es veuran modificats durant el període de formació en centres de treball (pràctiques en empresa).

Auxiliar de pastisseria i forneria

Ofereix formació d’auxiliar en operacions bàsiques de pastisseria i de fleca. L’alumnat pot practicar amb diversos càterings i accions de cara al públic.

 • Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)
  • Processos Bàsics de Pastisseria
  • Operacions Bàsiques de Forneria
  • Atenció al Client i Dispensació en Pastisseria i Forneria
  • Projecte Integrat
  • Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals
  • Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)

   

  Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)

  • Estratègies i Eines de Comunicació
  • Entorn Social i Territorial
  • Estratègies i Eines Matemàtiques
  • Incorporació al Món Professional

   

  Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40 hores)

  Inclouen:

  Qualificació professional completa: HOT414_1: Operacions bàsiques de pastisseria

Obtenció del certificat de professionalitat:

HOTR0109 Operacions bàsiques de pastisseria, que emet l’Administració laboral

9.00 a 12.00 i 12.30 a 14.30 // 10.00 a 12.00 i 12.30 a 15.30 (segons el grup assignat)
Els horaris es veuran modificats durant el període de formació en centres de treball (pràctiques en empresa).