Escola Pia Salt

Aquesta es caracteritza pel seu esperit emprenedor, dinàmic, obert, i pel seu desplegament de projectes educatius i socials, arrelats a tota Catalunya.

Alt Text

Estil Metodològic

El nostre projecte educatiu es basa en el document institucional anomenat L’Estil Metodològic. Es tracta d’un document on es detallen les competències, habilitats i valors que l’Escola Pia de Catalunya es compromet a treballar per tal d’ajudar l’alumnat a créixer de forma enriquidora i plena.

El Nostre Objectiu

El nostre objectiu és ser una escola oberta, innovadora, vivencial i creativa on els alumnes integrin els coneixements portant-los a la vida real, d’una forma competent i funcional.

El nostre caràcter inclusiu potencia el treball cooperatiu, utilitzant metodologies interdisciplinàries i globalitzadores.

Insistim a oferir una educació on el coneixement d’un mateix i la gestió de les emocions, tenen un pes molt important, perquè donen equilibri i coherència al procés de creixement integral.

Alt Text
Alt Text

Evolució Personal

També volem educar en el foment de la tolerància, el diàleg i el respecte per la diversitat. És una opció que ens permet de fer créixer els alumnes com a persones amb la mentalitat oberta, per tal que desenvolupin un pensament crític i esdevinguin autònoms i lliures.

Treballem respectant l’evolució personal i el ritme d’aprenentatge de cadascú i tenint en compte les necessitats educatives de cada alumne.

Avaluacions

Fem, també, un seguiment continuat de l’evolució de cada alumne que concretem en un informe al final de cada trimestre.

Aquest document esdevé un punt de contacte amb les famílies, amb qui també mantenim trobades regulars per tal d’avaluar conjuntament l’evolució del seu fill/a.

Vols saber-ne més de l'Escola Pia?