PFI

Services Image

PFI
Programes de formació i inserció

Noves oportunitats

Els programes de formació i inserció són voluntaris i estan adreçats als joves que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa, que hagin deixat l’educació secundària obligatòria (ESO) sense obtenir-ne el títol i que, en el moment d’iniciar els programes, no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.

La finalitat d’aquests programes és proporcionar a aquests joves la possibilitat d’incorporar-se de nou al sistema educatiu per continuar estudis de formació professional. Han de facilitar, també, l’aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d’obtenir una ocupació qualificada i duradora.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

Els programes de formació i inserció s’estructuren en:

 • Mòduls de formació professional, per a l’assoliment de les competències professionals, que inclouen un mòdul de pràctiques en alternança en centres de treball.
 • Mòduls de formació general per a l’adquisició de competències instrumentals bàsiques.
 • Accions de seguiment i orientació de l’alumne.

La superació d’aquest programa de formació i inserció (PFI) comporta:

 • Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.
 • Millors possibilitats per a la superació de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
 • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l’obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
 • Obtenció d’un certificat de professionalitat que emet l’Administració laboral.
 • Accés als centres de formació d’adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

 

HORARI:
– Auxiliar de Pastisseria i Forneria: 9.00 a 12.00 i 12.30 a 14.30* / 10.00 a 12.00 i 12.30 a 15.30* (segons el grup assignat)
– Auxiliar en Imatge Personal: Perruqueria i Estètica: 9.00 a 12.00 i 12.30 a 14.30*
*Els horaris es veuran modificats durant el període de formació en centres de treball (pràctiques en empresa).

 

Diari PFI

PFI

Media

El nostre lloc per ensenyar-vos com funciona el nostre dia a dia, què fem, com ho fem i tot allò que aprenem.

logo-Applus-1_iso9001_2tintas-FNR

Amb el suport de:

logo_salt Logolacaixa-obrasocial

Amb el suport del Departament d’Educació:

baixa

Programes de Formació i Inserció

Adreçat a joves entre 16 i 21 anys que no hagin graduat l’ESO

Durada: un curs acadèmic

Currículum formatiu

 1. Mòduls de formació professional: 470 hores
 2. Formació en centres de treball: 180 hores
 3. Mòduls de formació general: 310 hores
 4. Tutoria: 40 hores

Orientació personal i professional

Titulació

 • Títol d’auxiliar en l’especialitat
 • Certificat de Professionalitat oficial de la Generalitat de Catalunya

Accés a un Cicle Formatiu de Grau Mitjà

 • Preparació per a la Prova d’Accés
 • El 20% de la nota del PFI se suma a la nota de la prova sempre i quan aquesta sigui superior a 4

Aquests programes es configuren com a cursos formatius que han de permetre als joves reintroduir-se en el sistema educatiu per prosseguir estudis de formació professional.

I faciliten, també, l’aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d’obtenir una ocupació qualificada i duradora.