3 – 7

Services Image

Etapa 3 – 7

Primeres passes

Entenem aquesta etapa com l’inici de l’escola on l’acompanyament i el procés d’aprenentatge de l’infant ha de ser el més acollidor i harmònic possible. Per aquest motiu, creiem que fins als 7 anys aquest model de treball ha de servir per garantir unes bones bases pels aprenentatges i per la gestió d’emocions.

El nostre objectiu és treballar per a un desenvolupament cognitiu, social, emocional, afectiu, físic i motor. Ho farem des d’un plantejament metodològic on l’infant podrà conviure, aprendre, descobrir, experimentar, jugar i relaxar-se.

Així doncs, tindrem en compte les següents capacitats:

Actuar amb autonomia.
Tenir coneixement i domini del propi cos.
Observar i descobrir l’entorn.
Tenir un equilibri  emocional i afectiu, amb una autoimatge positiva.
Conviure en la diversitat d’acord amb uns valors, uns hàbits i unes pautes de convivència.
Pensar i comunicar.
Conviure en un ambient tranquil i calmat.

Diari d'Escola

3 – 7

Media

El nostre lloc per ensenyar-vos com funciona el nostre dia a dia, què fem, com ho fem i tot allò que aprenem.

Com aprenem?

A partir del joc, incentivant la curiositat dels infants.

Mitjançant un aprenentatge globalitzat.

Treballant de forma cooperativa i individual.

Experimentant en els diversos tallers.

De manera inclusiva: convivint i interactuant amb els altres nivells.

Utilitzant diferents metodologies per tal d’atendre la diversitat de l’aula:

  1. Treballant per projectes: partint dels seus interessos.

  2. Aprenentatge basat en problemes i reptes.

  3. Aprenentatge Servei

  4. Recerca i investigació a partir del plantejament d’un problema, dubte o reflexió