8 – 14

Services Image

Etapa 8 – 14

Creixement

El plantejament educatiu d’aquesta etapa ha de servir per obtenir una sèrie de capacitats i eines, per tal que l’alumnat faci el pas cap a la secundària, amb el màxim de rigor tant a nivell d’aprenentatges com a nivell conductual. Cada nen i nena haurà de desenvolupar les seves capacitats d’equilibri emocional, de relacions socials, intel·lectuals i motrius, amb l’ajuda i seguiment dels mestres, i el treball coordinat amb les famílies.

El nostre sistema de treball es basa en l’adquisició de coneixements, la pràctica i l’aplicació d’aquests.

La recerca, l’experimentació, la sensibilitat per les humanitats, l’aplicació d’altres llengües, estan plantejades des d’un model constructivista de l’educació.

No obstant com a educació integral que proporcionem, donem un pes màxim a l’actitud i la conducta cívica, que són la base elemental de tot progrés. Per aquest motiu el seguiment tutorial i les orientacions del servei psicopedagògic, són constants i vitals. A més, en aquesta etapa iniciem els alumnes en el compromís vers la seva comunitat, amb programes de voluntariat adaptats a la seva edat i mirant d’integrar l’entorn immediat i la seva diversitat com a eina activa de coneixement.

Diari d'Escola

8 – 14

Media

El nostre lloc per ensenyar-vos com funciona el nostre dia a dia, què fem, com ho fem i tot allò que aprenem.

Aprenent a Aprendre

L’acompanyament en aquests cursos ha de servir per potenciar els nostres valors de respecte, tolerància, solidaritat, i així esdevenir persones amb criteri, amb un saber fer i estar.