Alt Text

Estil metodològic:

És un document institucional que esdevé un punt de referència i marca la pauta d’actuació a les nostres escoles.

Alt Text

En ell explicita el projecte d’home i dona que volem i defineix uns instruments concrets de treball per facilitar una pràctica educativa a l’aula, cada vegada més coherent i propera als nostres principis.

Alt Text

Les actituds i habilitats que promou l’estil metodològic són objecte d’ensenyament-aprenentatge en totes les àrees de l’escola. i es treballen des de tots els àmbits educatius.

Les actituds i habilitats que treballarem prioritàriament amb l’alumnat.

El perfil del professorat que ha d’acompanyar aquest procés d’aprenentatge.

Les condicions que s’han de donar a l’escola per assolir aquests objectius.

Alt Text