• avatar
    "La gran il·lusió del Dabo és poder portar aquí el seu fill, al qual havia deixat de nadó al seu país i ara només e… 22 de maig de 2018 - 8:37

Albert Einstein

0 Comments